CÉGES AUTÓ, CÉGES SZEMÉLYAUTÓ www.cegvezetoknek.hu

CÉGES AUTÓ, CÉGES SZEMÉLYAUTÓ

NAV ÜZEMANYAGÁR 2018 OKTÓBER

NAV ÜZEMANYAGÁR 2018 OKTÓBER https://uzemanyagar.blog.hu

 

 

 

 

MAGÁNSZEMÉLY TULAJDONÁBAN LÉVŐ SZEMÉLYAUTÓ ÜZLETI CÉLÚ HASZNÁLATA - KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

A magánszemély a saját tulajdonában lévő személygépkocsi hivatalos (üzleti) célú használatáért alapvetően kétféle formában kaphat költségtérítést.

a) A költségtérítés egyik módja az, amikor útnyilvántartás alapján a ténylegesen megtett utak figyelembevételével, vagy átalány alapján részesül költségtérítésben a magánszemély. Erre legtöbbször akkor kerül sor, amikor a saját személygépkocsiját rendszeresen használja hivatalos célra.
A költségtérítés címén kapott összeg ekkor adóköteles bevételnek számít, amellyel szemben a felmerült költségek az üzleti (hivatali) utakra (futásteljesítmény) elszámolhatók. A bevétellel szemben a költségek elszámolása – a magánszemély választásától függően – kétféle módszerrel történhet.

aa) Költségelszámolás egyik lehetséges módszere:
– üzemanyagköltség címén a 60/1992. kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyag-mennyiség és a NAV által közzétett ár szorzataként meghatározott összeg, vagy a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás vehető figyelembe azzal, hogy a számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség nem lehet több mint az üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség, továbbá – a számlával (bizonylattal) igazolt fenntartási, javítási és felújítási költségek számolhatók el a hivatali célú használat arányában.

Az üzemanyagköltség elszámolásánál nem alkalmazhatja a NAV által közzétett üzemanyagárat az a magánszemély, aki az üzemanyag forgalmi adóját az Áfa törvény szabályai szerint levonja. Ilyenkor az üzemanyagköltség elszámolása – az áfa levonása után – kizárólag tételesen, számlák alapján történhet.

Mivel a költségtérítéssel szemben csak a hivatalos célú használatra jutó költségeket lehet érvényesíteni, a helyes arány megállapítása céljából a hivatalos utakról útnyilvántartást kell vezetni.

ab) A költségelszámolás másik lehetséges módszere szerint az üzemanyagköltség mellett a számlák, bizonylatok alapján elszámolt egyéb járműhasználattal összefüggő költségek helyett a kilométerenkénti 15 forint általános személygépkocsi normaköltség vehető figyelembe.

A magánszemély választhat a kétféle módszer között, választása azonban egész évre és valamennyi általa használt személygépjárműre vonatkozik. Abban az esetben, ha a magánszemély a saját tulajdonban lévő személygépkocsi hivatali (üzleti) célú használatára tekintettel útnyilvántartás alapján költséget számol el, akkor számolnia kell azzal is, hogy a költségelszámolás miatt cégautóadó fizetésére kötelezett.

b) A magánszemély saját személygépjárművének hivatali célú használatáért a kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján is kaphat költségtérítést. Az Szja tv. kötelezően előírja a kiküldetési rendelvény tartalmi követelményeit. A papír alapon kiállított kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi.

A kiküldetési rendelvény nem csak a munkaviszonyra tekintettel állítható ki, hanem más jogviszonyok (pl. megbízás, tagi, vezető tisztségviselői, választott tisztségviselői jogviszony stb.) alapján is. Alkalmazható a kiküldetési rendelvény akkor is, ha a magánszemély a tevékenységért juttatásban nem részesül, azt „közérdekű” munka keretében végzi, csak a járműhasználattal kapcsolatos költségeinek a megtérítését kéri.

Ha a térítés mértéke nem több a jogszabály szerint igazolás nélkül elszámolható mértéknél [ez a mérték a hivatalos célra megtett kilométerekre a kormányrendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma alapján a NAV által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltség és a kilométerenkénti 15 forint (általános személygépkocsi-normaköltség)], akkor azt nem kell bevételként figyelembe vennie a magánszemélynek.

Ha a magánszemélynek más jogviszonya miatt további hivatali, üzleti útja van (pl. egyéni vállalkozó), akkor a bevételnek nem számító költségtérítéssel érintett utakat magáncélúnak kell tekinteni, a többi tevékenységével összefüggő üzleti célból megtett utak tekintetében választhat, hogy az üzemanyagköltség elszámolása mellett a kilométerenkénti 15 forintot alkalmazza, vagy a számlák alapján az üzleti célból megtett utak arányában számolja el azokat.

Abban az esetben, ha a kifizető a kiküldetési rendelvény alapján a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó térítést fizet, akkor a teljes összeg adóköteles bevételnek minősül.

A költségelszámolást illetően ekkor a magánszemélynek választási lehetősége van. Vagy az igazolás nélkül elszámolható összeget veszi figyelembe költségként, és a térítés fennmaradó része után fizet az adott jogviszonyra tekintettel adót, vagy a felmerült költségeket az útnyilvántartása alapján a hivatali célból megtett utakra a hivatali és a magáncélból megtett utak arányában számolja el igazolás (számla, más bizonylatok) alapján.

Ez utóbbi választás azt is jelenti a gyakorlatban, hogy a költségelszámolásra tekintettel – a személygépkocsi tulajdonosának, illetve akkor is, ha annak pénzügyi lízingbe vevője a magánszemély – cégautóadót kell fizetnie.

 

 

 

 

CÉGÉNEK, ÖNNEK AZONNAL PÉNZRE VAN SZÜKSÉGE?

MEGOLDÁS LEHET A ...

... VISSZLÍZING!

Kell hozzá pl. egy tehermentes személyautó.
Az autóból úgy lesz pénz, hogy a lízingcég piaci áron megvásárolja Öntől az autóját és ezzel egy időben egy pénzügyi lízing keretében vissza is adja Önnek használatra az autót, mintha épp most vásárolná csak meg a járművet. Nyílt végű pénzügyi lízing esetében még az áfát is visszaigényelheti.
Így Ön zavartalanul használhatja tovább az autót anélkül, hogy akár egyetlen percre is ki kéne szállnia belőle, azonban eladóként mégis megkapja az autó vételárának meghatározott százalékát, cége pedig fizeti a lízingdíjat.

Így érdemes pl. a magánszemély tulajdonában lévő személygépkocsit áttenni a cégbe, áfa visszaigényléssel.

Természetesen személyautó helyett lehet bármilyen jármű berendezés vagy ingatlan is. Még több info.

 

 

 

 

CÉGES SZEMÉLYAUTÓ ÁFÁJÁNAK VISSZAIGÉNYLÉSE

Személyautó áfa visszaigénylésen gondolkodik?

Egy 10.000.000 forintos személyautó ára kb. 2.100.000 Ft áfát tartalmaz. Ha az áfa visszaigénylését szeretné, akkor ennek a 63 %-val számoljon, mert a többit elvinné az adó, ha osztalékként venné ki a pénzt, ez valamivel több mint 1.300.000 Ft.

Mit kell tennie, hogy az áfát visszakapja?
Tévhit, hogy a személyautó vásárlás áfája visszaigényelhető.
Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a lízingdíj áfája igényelhető vissza, s ez az áfa nem ugyanaz a szám lesz mint a sima vásárlás áfája.

Milyen hátrányai vannak a lízingnek?
- a személyautó a lízingcég tulajdona,
- a lízingdíjban megfizeti a banki kamatot, a lízingcég hasznát,
- útnyilvántartást kell vezetni, s az üzleti és magáncélú használat arányában számolhatja el a személyautó költségeit, az áfa is ilyen arányban igényelhető vissza,
- a maradványértéket adózott pénzből fizeti és nem a cégé lesz az autó,
- túl rövid futamidő esetén a NAV vásárlásnak minősítheti az ügyletet.

FIGYELEM!

Nem azt gondolom, hogy ne lízingeljen. Igenis használja ki a nyílt végű pénzügyi lízing előnyeit.
Csak arra hívom fel a figyelmét, hogy egy olcsóbb autó esetén nem biztos, hogy érdemes felvállalni az adminisztrációt, stb.

Cégre, személyre szabott javaslatok itt!

 

 

 

 

ÜZLETI ÚT

Az Szja tv. alkalmazásában hivatali, üzleti utazásnak minősül
– a magánszemély jövedelmének megszerzése, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás – a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével –, ideértve különösen a kiküldetés vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő munkavégzés miatt szükséges utazást, de ide nem értve az olyan utazást, amelyre vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti; továbbá

– az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az önkormányzati képviselő e tisztségével összefüggő feladata ellátása érdekében szükséges utazás (a lakóhelytől való távollét).

 

 

 

 

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE

A munkáltató a munkavállaló munkába járásával kapcsolatos költségeit megtérítheti, illetve bizonyos esetekben köteles azt megtéríteni.

A költségtérítés mértéke
Adómentesen adható a költségtérítés, ha annak összege nem haladja meg a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembe vételével kilométerenként a 15 forintot.

Ez azt jelenti, hogy a költségtérítés kilométerenként 15 forintot meghaladó része a magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének minősül.

A meghatározott 15 forint költségtérítés 60 százaléka, azaz 9 forint jár akkor, ha
- a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;
- a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;
- a munkavállaló mozgáskorlátozottsága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását a hozzátartozója biztosítja;
- a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.

A munkáltató dönthet arról, hogy a fenti feltételeknek megfelelő munkavállaló számára költségtérítésként kifizeti a 9 forint és a 15 forint közti különbözetet, amely szintén a munkavállaló adómentes bevétele.

 

 

 

 

GÉPJÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI MEGSZERZÉSÉNEK ILLETÉKE

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

gepjszilletek.gif

 

 

 

 

NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING

Cége számára javasolt, hogy alacsony költségen üzemeltesse céges autóit és motorkerékpárjait.

Legfontosabb előnyei:
- Amennyiben a gépjárművet a cége céljaira lízingeli, úgy a lízingdíjak ÁFA tartalma jogszabályban meghatározott feltételekkel visszaigényelhető.

- A lízingdíj kamatrésze költségként elszámolható, + …..
- A beszerzési ár ÁFA tartalma nem része a lízingtőkének, így a kamatszámítás alapjának sem, ezért a futamidő alatt fizetendő kamat kevesebb, mint a zárt végű lízing esetén.
- A lízingbevevő jogosult az értékcsökkenés elszámolására.
- Maradványértékes konstrukcióval csökkenthető a havi törlesztő részletek mértéke.
- A futamidő végén, mivel vásárlási kötelezettsége nincs, a lízingbe vevőnek lehetősége van a gyors és rugalmas autócserére.
- A futamidő végén a lízingbe vevőt vételi- és vevőkijelölési jog illetheti meg, így a vállalati személyautó-flotta gyorsan és rugalmasan megújítható. BŐVEBBEN

 

 

 

 

CÉGES TEHERAUTÓ MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATA

Sok kisvállalkozás vezetője használja magáncélra a céges kisteherautót. Vezeti a menetlevelet (kvázi fiktív) ha magáncélú a használat.

Ha legálisan szeretné a

kisteherautót magáncélra használni, akkor a felmerült költséget a cégvezető viseli, vagy megtéríti a céges költséget. Ha nem téríti meg, akkor a cégvezetőnél a személyi jövedelemadóban (jövedelme van), mind áfában (ingyenes) és a céges társasági adóban (el nem ismert költség) adókötelezettség keletkezik.